Navigatie

Acteurswinkel.nl : Bedrijfsinformatie en Algemene Voorwaarden.

 

Acteurswinkel.nl biedt diverse diensten aan die kunnen worden afgenomen door o.a. acteurs, (edel)figuranten, performers m/v. Het gaat hoofdzakelijk om trainingen, workshops, lessen die met acteren in de meest brede zin van het woord te maken hebben. Zoals: acteren voor de camera, op het podium, commercials, TV, Film, trainingsacteren, stemacteren, entertainment en meer. Het (verder) professionaliseren van acteurs, (edel)figuranten, performers m/v alsmede het opdoen van (nieuwe) acteervaardigheden en speltechnieken en het verder ontwikkelen hiervan, beiden vormen de hoofdmoot van de diensten die worden aangeboden door Acteurswinkel.nl

 

Bedrijfsinformatie & algemene voorwaarden c.q. service- en leveringsvoorwaarden Acteurswinkel.nl :

 

Bedrijfsinformatie Acteurswinkel.nl

Acteurswinkel.nl valt onder Tools of Theatre Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder no. 34318399.

Acteurswinkel.nl is als onderdeel van Tools of Theatre Amsterdam gevestigd aan de Eerste Helmersstraat 106R, 1054 EG te Amsterdam.

Contact: contact@acteurswinkel.nl en telefonisch via +31 20 4866267.

Kamer van Koophandel Amsterdam, registratienummer 34318399.

BTW-nummer: 18.000.47.24B02

 

Acteurswinkel.nl: kwaliteitsgarantie van de geleverde diensten

Acteurswinkel.nl biedt diverse trainingen en workshops op het gebied van acteren in de meest brede zin van het woord. Acteurswinkel.nl werkt hiervoor samen met gekwalificeerde vakdocenten met jarenlange werkervaring, als waarborg van de kwaliteit van de aangeboden c.q. geleverde diensten. Mocht een klant onverhoopt ontevreden zijn over de geboden diensten en dit voldoende aannemelijk weten te maken dan is Acteurswinkel.nl bereidt tot volledige restitutie van het volledig betaalde bedrag voor de desbetreffende training of workshop.

 

In geval van klachten/geschillen

In geval van klachten kunnen klanten zich schriftelijk – per post of mail – of telefonisch wenden tot Tools of Theatre Amsterdam, het hoofdkantoor waaronder Acteurswinkel.nl valt. Mail: info@toolsoftheatre.nl , telefonisch via +31 20 4866267, per post naar het volgende adres: Eerste Helmersstraat 106 R, 1054 EG Amsterdam.

Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 

Omschrijving van de diensten van Acteurswinkel.nl en transparantie in vermelde prijzen

Acteurswinkel.nl biedt diverse diensten die kunnen worden afgenomen door o.a. acteurs, (edel)figuranten, performers m/v. Het gaat hoofdzakelijk om trainingen, workshops, lessen die met acteren in de meest brede zin van het woord te maken hebben. Zoals: acteren voor de camera, op het podium, commercials, TV, Film, trainingsacteren, stemacteren, entertainment en meer. Het (verder) professionaliseren van acteurs, (edel)figuranten, performers m/v alsmede het opdoen en acteer-vaardigheden en verder ontwikkelen hiervan, beiden vormen de hoofdmoot van de diensten die worden aangeboden door Acteurswinkel.nl

De door Acteurswinkel.nl vermelde tarieven zijn all-in totale prijzen, dat wil zeggen: de vermelde prijzen zijn inclusief 21 % btw, inclusief verzendkosten, inclusief transactiekosten (niet van toepassing).

 

Acteurswinkel.nl: betaling middels automatische incasso en de mogelijkheid tot annulering

In geval van automatische afschrijving verplicht Acteurswinkel.nl zich de afnemer ervan op de hoogte te stellen dat, totdat de klant besluit te stoppen met het afnemen van een dienst, de incasso – per maand, kwartaal of jaarlijks – stilzwijgend wordt verlengd c.q. geincasseerd. Acteurswinkel.nl verplicht zich op de website te vermelden dat klanten om opzegging in orde te maken. Acteurswinkel.nl hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Bij bijvoorbeeld een jaar-abonnement waarbij een klant akkoord is gegaan met betaling middels automatische incasso is opzegging mogelijk nadat de laatste – twaalfde -  maand is verstreken. Bij bijvoorbeeld een kwartaal-abonnement waarbij een klant akkoord is gegaan met betaling middels automatische incasso is opzegging mogelijk nadat de laatste – derde -  maand is verstreken.

 

Acteurswinkel.nl : recht op restitutie

Acteurswinkel.nl biedt diverse trainingen, workshops en meer aan die gerelateerd zijn aan acteren in de meest brede zin van het woord. Met betaling van de tarieven zoals vermeld op de website verzekert de klant zich van een plaats in de desbetreffende training, workshop. Acteurswinkel.nl informeert de klant over de praktische informatie van de desbetreffende workshop of training, zoals exacte tijd & locatie e.a. Mocht een workshop onverhoopt niet doorgaan door redenen die onder de verantwoordelijkheid van Acteurswinkel.nl vallen dan verplicht zij zich tot volledige restitutie van de betaalde bedragen voor deelname. Voor eventuele vragen betreffende de aangeboden diensten – trainingen, workshops e.a. – kunnen afnemers zich wenden tot het hoofdkantoor (Tools of Theatre Amsterdam): telefonisch via +3120 4866267 of per mail via info@toolsoftheatre.nl en in cc naar contact@acteurswinkel.nl

 

Bedenktijd / herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de bestelling heeft geplaatst en betaald . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Acteurswinkel.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Instructies voor het invullen van het modelformulier.

Link naar formulier ontbinding/herroeping:

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/checklist-verkoop-via-internet/

 

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website, via mail adres: info@acteurswinkel.nl . Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Acteurswinkel.nl is hoofdzakelijk leverancier c.q. aanbieder van diensten. Indien van toepassing zullen wij de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Internetbestellingen bij Acteurswinkel.nl : hoe werkt het

Acteurswinkel.nl biedt een duidelijk overzicht van de aangeboden trainingen, workshops en andere diensten die klanten/bezoekers van de website kunnen bestellen. Dit gaat volgens verschillende stappen, waarbij de klant per stap duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt voor bijvoorbeeld welke training of workshop de klant kiest, de bijbehorende totale – dat wil zeggen all inn – prijzen en op welk moment de klant kan kiezen voor daadwerkelijke afname, c.q. koop van de desbetreffende dienst. De klant totaan dat moment desgewenst afzien van bestelling en deze onderbreken, afbreken of annuleren zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2020 Acteurswinkel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel